lunes, 20 de mayo de 2013

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS, ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

 ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS, ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL. en Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais.
Cada traballador, segun a súa situación formativo-laboral, poderá elixir unha ou varias unidades de competencia das que se convocan.
A solicitude xérase a través da web: http:// www.edu.xunta.es/fp
O prazo de presentación será de 20 días contados a partir da publicación no DOGA (hoxe 20 de maio de 2013). DATA LÍMITE: 12 de XUÑO.

Documentación a adxuntar:

- Fotocopia do DNI
- Certificado de Vida Laboral.
- Contrato de traballo ou certificación da empresa (ANEXO VI).
- Declaración responsable (Anexo IV, de non estar en posesión ou en vías de obter as unidades de competencia que se solicitan).

No hay comentarios:

Publicar un comentario